Top lista
Witamina E + Selen 100 ml
Cena brutto: 35 PLN

SKŁAD w 1 l:

MATERIAŁY PASZOWE: chlorek sodu (11.4.1) (NaCl), chlorek magnezu (11.2.6) (MgCl2).

DODATKI DIETETYCZNE: Witaminy: witamina E (3a700) 100 000 mg (octan DL-α-

tokoferolu); Pierwiastki śladowe: Se (E8) 50 mg (selenin sodu) (maksymalnie 0,25 ml/100 ptaków/dzień-dla starterów);

ZOOTECHNICZNE: wyciąg z lebiodki pospolitej (CoE 317) 2%, wyciąg z melisy lekarskiej (CoE 280) 2%.

SKŁADNIKI ANALITYCZNE (w 1 l): Na 390 mg, Mg 125 mg, popiół surowy 2%, białko surowe 0%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcz surowy 0%, lizyna 0%, metionina 0%.


Działanie :

Stymuluje płodność, wzmacnia mięśnie, poprawia witalność gołębi, oraz wydolność  lotową

Stosowanie: 

bezpośrednio przed  parowaniem   przez 3 - 5 dni, w okresie lotowym 1 raz w tyg. po locie.

Dawkowanie:

1ml / 1 litr  wody

 
Regulamin

Regulamin sklepu

www.dobkowicz.pl/sklep

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego www.dobkowicz.pl/sklep jest firma dyplomowanego specjalisty chorób gołębi i drobiu dr n. wet. Macieja Dobkowicza - "ProLab" (zwana dalej Sprzedającym).

2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

3. Składając zamówienie w naszym sklepie zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu.

DANE KLIENTA

4. Przy składaniu zamówienia należy podać prawdziwe dane osobowe, służące do realizacji zamówienia.Jeśli klient  dokonuje zakupów po raz pierwszy, w pierwszej kolejności musi dokonać rejestracji, w wyniku której otrzyma login i hasło potrzebne do dokonywania zakupów. 

5. Dane osobowe mogą posłużyć także do wystawienia faktury zakupu. W tym celu należy wypełnić dodatkowo pole NIP w formularzu zamówienia.

6. Szczegóły  postępowania z danymi klienta opisuje polityka prywatności

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,pełni tylko rolę informacji handlowe a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.W przypadku złożenia zamówienia drogą internetową, momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zmówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

8. Do złożenia zamówienia upoważnione są osoby pełnoletnie, które w dniu zamówienia mają ukończony osiemnasty rok życia.

9.  Zamówienia są mogą być potwierdzane przez sprzedającego pocztą elektroniczną (e-mail)  W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu z kupującym transakcja będzie wstrzymana.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

11. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

12. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.

13. Koszty przesyłki podane są podczas zamawiania.

14. Przesyłka jest realizowana poprzez Pocztę Polską, a na życzenie klienta może być przesłana kurierem.

15. Płatność za zamówiony towar będzie uiszczana za pobraniem przy odbiorze towaru.Istnieje możliwość płatności inną drogą po wcześniejszym uzgodnieniu  tego z obługą sklepu.

16. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

GWARANCJA I REKLAMACJE

17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

18. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

19. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

20. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić ze sprzedającym. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

21. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

22. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu - paragon,faktura VAT, oraz opisać przedmiot reklamacji.

23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie.

24. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.

25. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 5% kosztu zamówienia brutto.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

27. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

29. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Polityka  prywatności

W czasie działania naszego serwisu (sklepu internetowego), w szczególności podczas zamawiania, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych (bądź danych firmowych). Dane te są wykorzystywane jedynie dla działania sklepu, do czynności takich jak rejestracja klienta,wysyłanie przesyłki czy wystawienie faktury. Niepodanie przez użytkownika wszystkich wymaganych przez nas danych uniemożliwi nam zrealizowanie zamówienia.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

Podany przez osobę korzystającą ze sklepu adres e-mail i (lub) numer telefonu jest przez obsługę sklepu wykorzystywany  tylko do kontaktu z Tą podczas procesu realizacji zamówienia.

Część zadań w naszym serwisie wymaga wykorzystania cookies (ciasteczek), są one wykorzystywane w ograniczonym zakresie i nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika. Dlatego warunkiem poprawnego działania naszego sklepu jest włączona obsługa cookies w przeglądarce użytkownika.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności nie musisz korzystać z naszego sklepu internetowego.